Bronse para ken ni Marcial

Ni WAYLON GALVEZ

Eumir Marcial (AFP)

Naggibus ti pannakisalisal ni Eumir Marcial iti Tokyo Olympics kalpasan ti 3-2 a pannakaatiwna ken ni Oleksandr Khyzhniak ti Ukraine iti labanda iti semifinal iti middleweight category ti boksing ita a Huebes, Agosto 5, iti Kokugikan Arena.

Naiget ti laban ta naala ni Marcial dagiti dua nga umuna a rikus nga agpada a nakaalaanna iti 10 a puntos iti tallo a hurado idinto a 9 puntos iti dua pay a hurado, idinto a nakaala ti kasalisalna iti dua a 10 puntos ken tallo a 9 a puntos iti nasao a dua a rikus. 

Nupay kasta, iti maikatlo a rikus, pasig a 10 a puntos ti inted dagiti lima a hurado iti kalaban ni Marcial idinto a 9 a puntos ti naited kenkuana.

Adu ti masayangan iti pannakaatiw ni Marcial ta nakaala iti bye iti Round of 32 (wenno saanen a nagdalan iti daytoy nga agpang) ken daras nga inyalatna ti balligi iti dua a nagsaruno a labanna iti Round of 16 ken QuarterFinals.  

(Damag manipug iti Manila Bulletin.)