Iti Narvacan, Ilocos Sur

Pinaneknekan dagitoy a “goldies” a basketbolista ti Barangay Quinarayan, Narvacan a kabaelanda pay ti agay-ayam. Nagbalubal iti kampeonato dagiti Veterans vs Goldies (agtawen iti 50 agpangato). Nagun-od ti Goldies ti Runner-up nga immawatanda iti premio a P4,000 ken kampeon met ti Veterans nga immawatanda iti P5,000 a premio ken tropeo. Napili nga MVP ni Francisco Ponce a naipaayan iti medalia. Naiwayat ti torneo a kas paset ti panangrambak ti Brgy. Quinarayan iti “Aldaw ti Quinarayan” a panagpiestana. Nairaman iti ladawan da Engr. Danilo Cauton, Engr. Reynaldo Canto, George Cabais, Francisco Ponce, Jose Calpito Jr., Engr. Marcelino Cabatic,  Amelia Cabatic, Delia Cabatic, ken Cristeta Cauton-Francisco, retirado a direktor ti Department of Budget and Management. (Rudy Contillo)