TAO, LUGAR, PASAMAK: Sadiay Vigan

ELDERLY FILIPINO WEEK CELEBRATION. Inyawat ni Gobernador Jeremias “Jerry” Singson ti Plake ti Pammigbig ken ni Minervina D. Singson ti Siudad ti Candon a maysa kadagiti napadayawan kas Sampung Ulirang Nakatatanda National Awardee 2023. Binigbig ti gobierno probinsial ti gapuanan ti 103 ti tawenna a nataengan bayat ti programa kas panangselebrar ti probinsia iti Elderly Filipino Week idi Nobiembre 7, 2023 iti Provincial Farmers Livelihood Development Center iti Siudad ti Vigan. Nagibunong pay ti gobierno probinsial iti PhP15,000 tunggal maysa kadagiti 85 a centenarian ken 900 a senior citizen nga Ilocos Surians a nakipaset iti okasion. (Teksto: Mancielito S. Tacadena/Ladawan: Pammadayaw ti Opisina ti Gobernador)