TAO, LUGAR, PASAMAK. Sadiay San Esteban

NUMERO UNO A KAGAWAD TI BARANGAY. Nabotosan a numero uno a kagawad ti Barangay San Rafael, San Esteban, Ilocos Sur ni Elizardo Garcia Ebojo iti napalabas nga eleksion ti barangay ken Sangguniang Kabataan itay Oktubre 30. Damo a panagtakem a barangay kagawad ni Ebojo. Kadua ni Ebojo a nangabak a kagawad da John Rey Tan (dati a Sangguniang Kabataan Chairman), Oscar Espanto, Leriza Milanes, Bruno Benitez, Marieta Edralin, ken Jossan Floren Resonable. Nailayon met a kapitan ti Barangay San Rafael ni Rommel Aguirre. (Nepo T. Benitez, Jr.)


Magatang ti Bannawag kadagiti kadagiti sukiyo nga aglaklako iti pagiwarnak ken magasin.

Mabalin pay a magatang ti Bannawag iti

Shopee: http://bit.ly/Bannawag-Shopee

Lazada: http://bit.ly/Bannawag-Lazada

Para iti digital a kopia:

PressReader: http://bit.ly/3n83kNQ

Magzter: http://bit.ly/407pazG

Para iti subskripsion, ag-email iti [email protected]. Para iti dadduma pay a detalye, kontaken ti Circulation Department iti 8527-8121 Loc. 369, 09171360110.

Para kadagiti kompleto a sarita, nobela, daniw, salaysay ken dadduma pay, bisitaen ti opisial a website ti Bannawag iti https://bannawag.ph

Laglagipenyo koma met, kakailian, nga ag-join/i-follow (ka)dagiti official a social media account/page/group ti Bannawag,

iti Instagram: https://www.instagram.com/bannawagmagazine

iti Twitter: https://twitter.com/BannawagMagasin

Facebook Page: https://www.facebook.com/BannawagMagasin

Facebook Public Group: https://www.facebook.com/groups/bannawag.magazine

Dios ti agngina.

Isip pabaknangen, Bannawag ti basaen!