NARAGSAK A PANAGKASANGAY, APO PIDIONG! Indauluan da (agpakanawan) Ilocos Sur Governor Jeremias “Jerry” Singson, Ms. Cory Quirino (apoko daydi Presidente Elpidio “Pidiong” Quirino), ken Philippine National Police Provincial Director P/Col. Darnell Dulnuan ti panagidaton iti sabsabong iti sakaanan ti monumento ni Presidente Quirino iti Siudad ti Vigan itay Nobiembre 16, 2023. Naisaruno kalpasanna ti 21-gun salute ken ababa a programa a nanglagipan dagiti Ilokano iti biag ti Ilokano a sigud a presidente ti pagilian. (Teksto: Mancielito S. Tacadena/Ladawan: Pammadayaw ti Opisina ti Gobernador)


Magatang ti Bannawag kadagiti kadagiti sukiyo nga aglaklako iti pagiwarnak ken magasin.

Mabalin pay a magatang ti Bannawag iti

Shopee: http://bit.ly/Bannawag-Shopee

Lazada: http://bit.ly/Bannawag-Lazada

Para iti digital a kopia:

PressReader: http://bit.ly/3n83kNQ

Magzter: http://bit.ly/407pazG

Para iti subskripsion, ag-email iti [email protected]. Para iti dadduma pay a detalye, kontaken ti Circulation Department iti 8527-8121 Loc. 369, 09171360110.

Para kadagiti kompleto a sarita, nobela, daniw, salaysay ken dadduma pay, bisitaen ti opisial a website ti Bannawag iti https://bannawag.ph

Laglagipenyo koma met, kakailian, nga ag-join/i-follow (ka)dagiti official a social media account/page/group ti Bannawag,

iti Instagram: https://www.instagram.com/bannawagmagazine

iti Twitter: https://twitter.com/BannawagMagasin

Facebook Page: https://www.facebook.com/BannawagMagasin

Facebook Public Group: https://www.facebook.com/groups/bannawag.magazine

Dios ti agngina.

Isip pabaknangen, Bannawag ti basaen!